Reklamácie

Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie: 

Ak sa tovar poškodí počas prepravy,  alebo bol v čase prevzatia inak poškodený, ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, ak prišlo k zámene obsahu v zásielke, alebo zásielka nebola kompletná, kupujúci má právo okamžitej reklamácie.  Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Ak chcete produkt vrátiť bez udania dôvodu, je možné ho nepoškodený zaslať do 30 dní späť.

Postup reklamácie:

Reklamácie riešte pokiaľ môžete emailom na: info@uber-nutrition.sk alebo poštou na adresu Uber Nutrition Europe s.r.o. Fučíkova 17 Senec 90301

K reklamácii napíšte predmet: Reklamácia objednávky.

Obsah reklamačnej správy by mal obsahovať: 

  • Názov tovaru a dôvod reklamácie.
  • V prípade ak tovar prišiel poškodený, fotografiu poškodeného tovaru. 
  • Faktúru, alebo dodací list, alebo číslo objednávky, alebo meno na ktoré bola bola objednávka zasielaná, aby sme vedeli o ktorú objednávku sa jedná.
  • Kontakt a adresu na ktorú môžeme zaslať náhradný tovar, alebo číslo účtu v tvare IBAN pre vrátenie peňazí.