Cviky na chrbát (Latissimus)

Najširší sval chrbta alebo najväčší sval chrbta (lat. musculus latissimus dorsi) je spinohumerálny sval chrbta. Je to plochý trojuholníkový sval, ktorý pokrýva dolnú polovicu chrbta.

latissimus

 

Zhyby:

zhyby 1

 1. Uchopte držiak dlaňami dopredu. Poznámka k úchopom: Pre široký záber na latissimuis musia byť vaše ruky rozmiestnené vo vzdialenosti širšej ako je šírka ramien. 
 2. Keď máte obidve ruky natiahnuté pred vami, držiac lištu v požadovanej šírke, zaklonte si trup späť asi o 30 stupňov, a mierne zakrivenie na spodnej časti chrbta a vystrčte hrudník. Toto je vaša východisková pozícia.
 3. Vytiahnite trup nahor, až kým sa lišta nedotkne hornej časti hrudníka, a to tak, že ramená a horné ramená natiahnete nadol a späť. Vydýchnite, keď vykonávate túto časť pohybu. Tip: Sústredte sa na stlačenie chrbtových svalov, keď dosiahnete plnú kontrakčnú pozíciu. Horný trup by mal zostať nehybný. V pohybe v priestore by sa mali pohybovať iba ruky. Predlaktie by nemalo vykonávať nič iné ako držať lištu.
 4. Po jednej sekunde v stiahnutej hornej polohe začnite vdychovať a pomaly spustite svoj trup späť do východiskovej polohy, aby boli vaše ruky úplne roztiahnuté a západky opäť natiahnuté.
 5. Opakujte tento návrh pre predpísané množstvo opakovaní. 

 

variácie:

 • Ak ste v tomto cvičení noví a nemáte silu na jeho vykonanie, použite pomocný stroj, ak je k dispozícii. Tieto stroje používajú váhu, aby vám pomohli tlačiť svoju telesnú hmotnosť.
 • V opačnom prípade vám pomôže pomocník, ktorý drží vaše nohy.
 • Na druhú stranu, pokročilejší môžu zvýšiť váhu pridaním závažia.

 

Príťahy spodnej kladky v sede:

chrbat 5

 1. Uchopíme držadlá kladky rukami natiahnutými dopredu. 
 2. Kladku ťaháme k spodnej časti brucha
 3. V tejto pozícii vydychujeme na chvíľu zadržíme kontrakciu a kontrolovaným pohybom vraciame späť.

 

Príťahy činky v predklone:

 

chrbat 2

 1. Dáme trup do predklonu s vystretým chrbtom, držíme mierne pokrčené kolená. Spustíme činku ku kolenám, pohľad smeruje dopredu, chrbticu treba držať vystretú. 
 2. Ťaháme činku smerom k spodnému bruchu za súčasného výdychu v hornej časti pohybu.
 3. Počas nádychu spúšťame činku nadol. Tyč by sa mala pohybovať stále v blízkosti stehien , aby nebolo príliš veľké zapojenie bicepsu.

 

Príťahy jednoručky v predklone:

chrbat 1

 1. Jednoručku uchopíme dlaňou smerom k sebe. Druhú ruku položíme a koleno na lavicu tak, aby chrbtica bola rovná a paralelne s podlahou.
 2. Jednoručku priťahujeme vertikálne hore pozdĺž trupu, zdvíhame pritom lakeť čo najvyššie.
 3. Spustíme jednoručku späť do východiskovej polohy.

 

Príťahy kladky:

   chrbat 4

 1. Sadnite si na sťahovací stroj so širokou tyčou pripevnenou k hornej kladke. Uistite sa, že kolenná podložka stroja sa prispôsobuje vašej výške. Tieto vankúšiky zabránia ťahaniu tela.
 2. Uchopte tyč s dlaňami smerujúcimi dopredu pomocou predpísaného uchopenia. Poznámka k úchopom: Pre široký záber na latissimus je potrebné rozmiestniť ruky vo vzdialenosti širšej ako je šírka ramien. 
 3. Keď máte obidve ruky natiahnuté pred vami, držiac lištu v požadovanej šírke, zaklonte si trup dozadu asi o 30 stupňov, zatiaľ čo vytvorte zakrivenie na spodnej časti chrbta a vystrkujte hrudník. Toto je vaša východisková pozícia.
 4. Keď vydýchate, stiahnite lištu nadol, až kým sa nedotkne vašej hornej časti hrudníka, a to tak, že budete ramená a horné ramená ťahať dole a k sebe. Tip: Sústredte sa na stlačenie chrbtových svalov, keď dosiahnete plnú kontrakčnú pozíciu. Horný trup by mal zostať nehybný a pohybovať by sa mali iba ruky. Predlaktia by nemali vykonávať žiadnu inú činnosť okrem držania tyče; preto sa nepokúšajte strhnúť tyč pomocou predlaktia.
 5. Po jednej sekunde v zmrštenej polohe lopatiek pomaly zdvihnite tyč späť do východiskovej polohy. Počas tejto časti pohybu sa nadýchnite.
 6. Opakujte tento návrh pre predpísané množstvo opakovaní.

 

Varianty: Variant za krkom sa niektorým neodporúča, pretože to môže byť ťažké na rotátori ramena.  Kvôli hyperexenzii vytvorenej privedením tyče za krk.

Sťahovanie kladky podhmatom na úzko:

chrbat 3

 1. Sadnite si na sťahovací stroj s rovnou tyčou pripevnenou k hornej kladke. Nastavte kolennú podložku stroja tak, aby sa prispôsobila vašej výške. 
 2. Chyťte sťahovaciu lištu dlaňami smerujúcimi k vášmu trupu (podhmat). Uistite sa, že ruky sú umiestnené bližšie ako šírka ramien.
 3. Keď máte obidve ruky natiahnuté pred vami, držiac lištu v požadovanej šírke úchopu, zaklonte trup dozadu asi o 30 stupňov,  vytvorte zakrivenie na spodnej časti chrbta a vystrkujte hrudník. Toto je vaša východisková pozícia.
 4. Keď vydychujete, potiahnite lištu nadol, až kým sa nedotkne hornej časti hrudníka, a to tak, že budete ramená ťahať dole a dozadu. Tip: Sústreďte sa na stláčanie chrbtových svalov, keď dosiahnete úplne stiahnutú polohu a udržujte lakte blízko tela. Horný trup by mal zostať nehybný a pohybovať by sa mali iba ruky. Predlaktie by nemalo vykonávať nič iné ako držať lištu.
 5. Posekunde v zmrštenej polohe, (počas tejto fázy nadychujte) , pomaly posuňte tyč späť do východiskovej polohy.
 6. Opakujte pre predpísané množstvo opakovaní.