Koľko sérií je ideálnych pre maximálnu hormonálnu odozvu tela?

Nedávna štúdia (z roku 2018), ktorá bola testovaná na 28 silových športovcoch (súťažili na národnej a medzinárodnej úrovni)

drep2

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť účinky silových cvičení s rôznym počtom sérií a konštantnou intenzitou a tempom pohybu na koncentrácie vybraných anabolických a katabolických hormónov po cvičení. Konkrétne na zvýšenie sekrécie testosterónu, rastového hormónu, rastového faktora podobného inzulínu (IGF-1) a kortizolu.

Počas troch týždňov sa jednotlivým športovcom merali hladiny týchto hormónov (pred cvičením, bezprostredne po cvičení a 1 hodinu po cvičení) Merania sa robili vždy po tréningu ťažkých drepov.

Výsledky pri cvičení troch sérií nepriniesli žiadne významné rozdiely v analyzovaných vzorkách Tieto údaje naznačujú, že nízky objem tréningu je limitujúcim faktorom zvýšenej sekrécie anabolických hormónov po cvičení.

Táto štúdia  preukázala, že čo sa týka endokrinnej (hormonálnej) odpovede tela na cvičenie ťažkých cvikov s vysokou intezitou je optimálny objem cvičenia šesť sérií. Vysoký objem (12 sérií) alebo nízky objem (3 série) nie sú účinnými stimulmi pre endokrinné reakcie u pokročilých trénovaných jedincov. Zdá sa, že 6 pracovných sérií drepov riadi hormonálne reakcie, ktoré môžu hrať významnú úlohu pri stimulácii rastu svalov a regenerácii tkanív.


Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30531700