Cviky na predlaktie

Bicepsový zdvih nadhmatom:

predlaktie nadhmat

 1. Zvolíme úchop na šírku ramien, v prípade EZ tyče môžeme užší. V dolnej polohe nádych.
 2. Snažíme sa do pohybu nezapájať chrbát a v hornej polohe výdych. 

 

Zdvíhanie zápästia s opretím rúk. Tento cvik sa dá robiť aj s opretím o lavičku

predlaktie 2

 1. Začnite tým, že činka na jednej strane plochej lavice alebo ju máte opretú o kolená ako ukazuje obrázok.
 2. Pokľaknite na oboch kolenách tak, aby vaše telo smerovalo k plochej lavici.
 3. Zvoľte úchop (dlane nadol) a vytiahnite ich tak, aby boli predlaktia položené na plochej lavici (alebo stehnách ako ukazuje obrázok). Vaše zápästia by mali visieť cez okraj.
 4. Začnite zvlnením zápästia smerom hore a vydýchnutím.
 5. Počas nádychu pomaly zápästia znižujte späť do východiskovej polohy.
 6. Vaše predlaktia by mali byť nehybné, pretože zápästie je jediným pohybom potrebným na vykonanie tohto cvičenia.
 7. Opakujte pre odporúčané množstvo opakovaní.

 

Kladivové zdvihy: 

predklaktie 3

 1. Do každej ruky uchopte jednoručku dlaňami smerom dovnútra a palcami dopreu.
 2. Zdvihnite jednu činku k ramenu s dlaňami stále dovnútra.
 3. Spustite jednoručku do východiskovej polohy a cvik opakujte s druhou rukou